onsdag 29 november 2023

Förändras syreupptaget under ett standardiserat värmepass?

 Goddag!

Förra veckan fick jag ett tillfälle att besöka LIVI, för att köra ett av mina vanliga värmeträningspass. Under passet skulle jag b.la mäta syreupptaget och se om VO2-förbrukningen följer den pulsdrift som sker vid ökad kärntemperatur, eller om syreupptaget följer effektutvecklingen.

Passets upplägg var mitt vanliga 60 minuters-pass men med konstant effektutveckling, vilket innebar att jag inte sänkte intensiteten för att hålla pulsen konstant, utan jag skulle låta pulsen drifta uppåt hela tiden. En till skillnad var ju givetvis att jag körde med syreupptagsmask över ansiktet och inte hade möjlighet att dricka någonting under passet. Annars brukar jag sikta på upp till 500ml per timme. Masken över ansiktet är även den tät och nästan heltäckande, vilket även det isolerar värme och bidrog till en något högre sessionRPE än vanligt.

Upplägget såg ut som följande:

Effekt:

- 10 minuter uppvärmning z2 (215 w)
- 5 minuter z4 (350 w)
- 45 minuter z2 (215 w)

Effektutveckling Garmin Vector 3-pedaler


Klädseln skiljde sig inte heller något från vad jag brukar köra. Ullstrumpor och landsvägsskor. Korta bibs, en regnjacka och sedan CORE-dräkten med luva. 

Kärntemperatur

Kärntemperaturen vid start var 37,33°C. Under de första 10 minuterna på 215w minskade kärntemperaturen något (37,25°C) för att sedan stiga upp till 37,35°C igen. Under tröskelintensiteten började kärntemperaturen stiga snabbt och sedan gradvis fortsätta stiga under passet. Detta visar mig att en lite hårdare intensiv ansträngning i början av ett värmeträningspass är viktigt för att få kärntemperaturen att börja accelerera ordentligt. Efter 26 minuter passerade kärntemperaturen 38,30°C vilket är den nedre gränsen, golvet, för min individuella värmeträningszon.

Här är grafen för kärntemperatur på Garmin Connect.

Samma graf som ovan men från CORE Body Temps app. 


Kärntemperaturen fortsatte stiga under resten av passet och noterade 38,93°C i max, vilket var perfekt då det är vid 39°C övre gränsen, taket, för min värmeträningszon ligger. Ur perspektivet kärntemperatur var passet nära optimalt, möjligtvis något för belastande enligt Heat Strain Index (6,55 max - se bild nedan). Jag fick 34 minuter "tid i värmezon" under själva cyklingen, och ytterligare dryga 15 minuter efteråt, när jag klivit av cykeln och innan jag klev in i duschen. Räknar in ca 50 minuter tid i zon för dagen. Topp!

Kärntemperatur (grön) & Heat Strain Index (orange)

Kärntemperatur (grön) & skinntemperatur (röd)


Puls
Pulsmässigt var passet något annorlunda än vanligt, då jag inte anpassade effektutvecklingen för att hålla pulsen konstant. Vi var ute efter en pulsdrift, då vi ville följa om syreupptaget följer puls/kärntemperatur eller effektutvecklingen (som är konstant). Vi ser att pulsen är rätt stabil första 10 minuterna, för att sedan stiga upp och notera en maxpuls på 170 bpm efter 5 minuter på 370 w. Sista 45 minuterna på 215 w driftar pulsen ordentligt. Pulsen går egentligen bara ner till runt 140 (73 % av maxpuls) efter tröskelintensiteten, och driftar upp närmare 160 bpm (83 % av maxpuls) på slutet av passet. 

Helst skulle jag vilja ligga kvar pulsmässigt <150 bpm, men med syftet av just detta pass var det bra att jag inte gjorde det.

Puls (grå) & kärntemperatur (grön). Data från Garmin Connect

Kärntemperatur (grön) & puls (röd)


Laktat

Vi tog även laktat kontinuerligt under passet. Vi tog stick i fingret vid minut 10, 15, 25, 50 och 60 för att följa det. 

Som synes på bilden till höger såg det ut som följande:

0-10 min (215w - 127 bpm): 1,1 mmol/l

10-15 min (350w - 162 bpm): 5,9 mmol/l

15-25 min (215w - 143 bpm): 1,7 mmol/l

25-50 min (215w - 150 bpm): 1,3 mmol/l

50-60 min (215w - 157 bpm): 1,6 mmol/l

Inga som helst konstigheter och här är det tydligt att laktat är sammanflätat med den lokala belastningen, (effektutvecklingen) snarare än den centrala belastningen (puls/kärntemperatur).

Syreupptag/VO2

Detta var ju själva anledningen till varför jag körde passet, att ta reda på om syreförbrukningen ökar när kroppstemperaturen ökar, eller om den är stabil tillsammans med effektutvecklingen. Det vi märkte var... Syreupptaget är konstant. Det var ingen skillnad på syreupptaget minut 8 eller minut 48. Syreförbrukningen och syreupptaget följer effektutvecklingen och inte puls/kärntemperatur. Det är bra! 

Lite data:
Minut 8 - 10: 3058 ml/l (Avg bpm: 132)

Minut 23 - 25: 2974 ml/l (Avg bpm: 144)

Minut 40 - 42: 3049 ml/l (Avg bpm: 152)

Minut 58 - 60: 3059 ml/l (Avg bpm: 158)

Syreupptaget över tid

Kommentera om du har några funderingar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar